AGRODIMARK

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Dikamba 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300 ml, 1 l, 5 l

DELOVANJE:

hormonski herbicid iz grupe derivati benzoeve kiseline. Usvaja se listom i korenom, kreće se naviše i naniže, a nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje tako što dolazi do kovrdžanja listova, žućenja i nekroze. Deluje slično kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin, regulator rasta).

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus sp.), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium), poponac obični (Convolvulus arvensis).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeve i sl.), u kraškim područjima, na slabo humusnim zemljištima ispod 1%, na temperaturama višim od 25°C. Fitotoksičan je za sve širokolisne useve i zasade. Visoku efikasnost, a radi proširenja delovanja na širokolisne i uskolisne korove, iskazuje kombinacija Terbis 500 1 l/ha + Agrodimark 0,7 l/ha + Rinico 50 g/ha odnosno Terbis 500 1 l/ha + Agrodimark 0,7 l/ha + Hemonik 1,25 l/ha do razvoja 5. lista kukuruza. Može se mešati sa preparatima Terbis 500, Siran 40 SC, Siran 750 WG, Motivell Extra 6OD, Velox, Mezatron, Mezatron 100 OD, Rinico, Peak 75 WG.