insekticidi

Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg
Formulacija: SP - vodorastvorljivo prašivo
Pakovanje: 2,5 g, 25 g, 250 g 1 kg
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Abamektin 18 g/l
Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Pakovanje: 10 ml, 100 ml, 1 l, 5 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l
Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l
Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Bifenazat 480 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 100 ml, 250 m
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Sulfoksaflor 120 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 40 ml, 200 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Hlorantraniliprol 200 g/l
Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 30 ml, 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Cipermetrin 250 g/l
Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Cipermetrin 500 g/l
Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Pakovanje: 100 ml , 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Spinetoram 250 g/kg
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 250 g, 500 g
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Spinetoram 25 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 50 ml, 250 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Cijanotraniprol - Ciazapir 100 g/l
Formulacija: SE – suspoemulzija
Pakovanje: 50 ml, 250 ml
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Flubendiamid 480 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Flonikamid 200 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 5 ml, 50 ml, 500 ml
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Teflutrin 15g/kg
Formulacija: G - granule za direktnu primenu u zemljištu
Pakovanje: 5 kg, 20 kg
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Tefluthrin 0.5% + MAP (10:44) + Mn 3% + Zn 2%
Formulacija: MG – mikro granule
Pakovanje: 1 kg, 10 kg
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l
Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Pakovanje: 50 ml, 250 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Emamektin benzoat 9,5 g/kg
Formulacija: SG- vodorastvorljive granule
Pakovanje: 100 g, 1 kg, 5 kg
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Spirotetramat 100 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Klasa: Akaricid i insekticid
Aktivna materija: Parafinsko ulje 98, 8 %
Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Piriproksifen 100 g/l
Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg
Formulacija: WP - kvašljiv prašak
Pakovanje: 100 g, 500 g
Klasa: Insekticid-aficid
Aktivna materija: Flonikamid 50%
Formulacija: WG- vodorastvorljive granule
Pakovanje: 14 g, 140 g, 2 kg
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Gama-cihalotrin 60 g/l
Formulacija: CS - suspenzija kapsula
Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Cijantraniliprol – Ciazapir 200 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 100 ml, 500 ml
Klasa: Insekticidi
Aktivna materija: Abamektin
Formulacija: koncentrat za emulziju
Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticidi
Aktivna materija: Cipermetrin
Formulacija: koncentrat za emulziju
Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticidi
Aktivna materija: Deltametrin + piperonil-butoksid (sinergist)
Formulacija: koncentrat za emulziju
Pakovanje: 100 ml, 300 ml
Klasa: Insekticidi
Aktivna materija: Bifenazat
Formulacija: koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 1 l
Klasa: Insekticidi
Aktivna materija: Spirotetramat
Formulacija: koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l
Klasa: Insekticidi
Aktivna materija: Teflutrin
Formulacija: granule
Pakovanje: 1 kg
Klasa: Insekticidi
Aktivna materija: Mineralno (parafinsko) ulje
Formulacija: koncentrat za emulziju
Pakovanje: 300 ml, 1 l, 5 l, 200 l