herbicidi

Klasa: Neselektivni kontaktni herbicid
Aktivna materija: Karfentrazon-etil 60 g/l
Formulacija: ME – mikroemulzija
Pakovanje: 1l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Dikamba 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)
Formulacija: SL - koncentrovani rastvor
Pakovanje: 300 ml, 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Quizalofop P etil 85 g/l + Rimsulfuron 25 g/l
Formulacija: OD – uljna disperzija
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Pinoksaden 50 g/l
Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l i 5 l
Klasa: Selektivni, kontaktni herbicid
Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)
Formulacija: SL - koncentrovani rastvor
Pakovanje: 1 l, 5 l, 10 l
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Fenmedifam 200 g/l + Etofumesat 190 g/ll
Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 5 l, 4 x 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 1 l
Klasa: Selektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg
Formulacija: WG – vododisperzibilne granule
Pakovanje: 90 g + 500 ml
Klasa: Selektivni, sistemični herbicid
Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg
Formulacija: WG – vododisperzibilne granule u obliku estrudirane paste
Pakovanje: 60 g
Klasa: Neselektivni sistemični herbicid
Aktivna materija: Flazasulfuron 250 g/kg
Formulacija: WG – vododisperzibilne granule
Pakovanje: 20g, 200g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l
Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Klomazon 480 g/l
Formulacija: EC - koncentrovana emulzija
Pakovanje: 1 l
GEA
Klasa: Selektivni herbicid
Aktivna materija: S-Metolahlor 500 g/l + Flumioksazin 20 g/kg
Formulacija: SE – suspoemulzija
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Sistemični neselektivni herbicid
Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l
Formulacija: SL – koncentrovani rastvor
Pakovanje: 1 l, 10 l, 200 l, 640 l
Klasa: Sistemični, neselektivni herbicid
Aktivna materija: Glifosat 360 g/l + Dikamba 80 g/l
Formulacija: SL – koncentrovani rastvor
Pakovanje: 1l
Klasa: Sistemični neselektivni herbicid
Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l
Formulacija: SL - koncentrovani rastvor
Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l
Klasa: Sistemični neselektivni herbicid
Aktivna materija: Glifosat 757 g/kg (glifosat-monoamonijum so 688 g/kg)
Formulacija: SG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 1 kg
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 20g
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Metamitron 700 g/l
Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 1l, 5l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l
Formulacija: OD- uljana suspenzija
Pakovanje: 1l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l
Formulacija: SL – koncentrat za rastvor
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Bentazon 429 g/l + Imazamoks 20 g/l
Formulacija: SL – koncentrovani rastvor
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Kletodim 120 g/l
Formulacija: EC -koncentrat za emulziju
Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Kletodim 240 g/l
Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Klomazon 480 g/l
Formulacija: EC - koncentrovana emulzija
Pakovanje: 1 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 300 g/kg + Florasulam 150 g/kg
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 33 g, 500 g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Fluroksipir 200 g/l (Fluroksipir-metil 295,5 g/l)
Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Pakovanje: 200 ml, 1 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Flumioksazin 510 g/kg
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 80 g, 500 g
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Izoksaflutol 750 g/l
Formulacija: WG – vododisperzibilne granule
Pakovanje: 80 g, 500 g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg
Formulacija: WG - vododisperzibilne granule
Pakovanje: 10 g, 50 g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 250 ml, 1 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l
Formulacija: OD- uljna disperzija
Pakovanje: 500 ml, 1 l