AROD

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Quizalofop P etil 85 g/l + Rimsulfuron 25 g/l

Formulacija: OD – uljna disperzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

DELOVANJE: 

kombinacija dve aktivne materije, prva Quizalofop P etil pripada grupi ariloksifenoski propionata koja deluje na biosintezu lipida. Usvaja se listom, kreće naviše i naniže u biljci, a nakuplja se u korenu i meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Aktivna materija Rimsulfuron pripada grupi sulfonilurea herbicida, te samim tim spada u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), odnosno sprečava sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Brzo se transportuje u meristemska tkiva. Usvaja se listom i korenom i kreće naviše i naniže u biljci.

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODINJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE I NEKE ŠIROKOLISNE VRSTE:

Veliki muhar (Echinoshloa crus-galli), livadarka (Poa annua), muhar (Setaria sp.), zubača obična (Cynodon dactylon), njivski vijušac (Bilderdykia convolvus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), obična svračica (Digitaria sanguinalis), tušt (Portulaca oleracea), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), obični ladolež (Calustegia sepium), palamida njivska (Cirsium arvense), njivski poponac (Convolvus arvensis), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)


PREPORUKE I NAPOMENE: 

Preparat ne primenjivati ukoliko je usev pod stresom, ukoliko su temperature vazduha >250C; ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu <100C; ako su prethodno primenjivani sistemični zemljišni organofosforni insekticidi; ne primenjivati preparat na kraškim područjima i na vrlo slabo humoznim zemljistima (<1% humusa). Može se mešati sa preparatima na bazi bentazona. Pre tank miksa, proveriti kompatibilnost preparata. Kada se primeni prema uputstvu za upotrebu (preporučene količine primene, faza razvoja useva) preparat nije fitotoksičan za usev krompira. Može uticati na pojavu fitotoksičnih simptoma u vidu hloroze prolaznog karaktera, ali nema uticaja na prinos. Preparat ne primenjivati u semenskom krompiru. Sprečiti zanošenje preparata na susedne kulture. Folijarno, prskanjem traktorskim ili leđnim prskalicama uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.