Basar Plus

Klasa: Herbicidi

Aktivna meterija: S-metolahlor + terbutilazin

Formulacija: koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza i suncokreta