BETANAL TANDEM

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Fenmedifam 200 g/l + Etofumesat 190 g/ll

Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 5 l, 4 x 5 l

DELOVANJE: 

preparat je kombinacija dve aktivne materije – Fenmedifam i Etofumesat. Prvoimenovanu aktivnu materiju, Fenmedifam, korov usvaja listom, a deluje tako što blokira transport elektrona u procesu fozosinteze. S druge strane, Etofumesat širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema, a uskolisni preko koleoptila i deluje tako što u korovskim biljkama inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE I USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), pomoćnica obična (Solanum nigrum), tatula obična (Datura stramonium), štir hibridni (Amaranthus hybridum), štir obični (Amaranthus retroflexus); muhar sivi (Setaria glauca).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Ukupna količina primene iznosi 4,0 l/ha. Sa tretiranjem započeti kada je usev u fazi od kotiledona do najkasnije razvijenih 8 listova (faze 10-18 BBCH skale) a korovi u fazi od kotiledona do prva 2 lista. Svaki sledeći tretman obaviti po pojavi novih ponika korovskih biljaka. Količinu primene treba prilagoditi prisutnim korovskim vrstama. Kako bi se postigao još bolji efekat delovanja herbicida na korove, preporučujemo dodavanje okvašivača Mero EC sa svakim tretmanom. Preporučuje se primena kada su temperature ispod 250C; Kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 - 3 dana. Za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha. Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje. Betanal Tandem se može mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron-metila, klopiralida, fenoksaprop-p-etila (Furore Super) radi delovanja na specifične korovske vrste. Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

*MERO EC (8,4 % ulje uljane repice) – okvašivač