EXPRESS 50 SX PAKET

Klasa: Selektivni sistemični herbicid

Aktivna meterija: Tribenuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 90 g + 500 ml

DELOVANJE: 

herbicid na bazi aktivne materije koja pripada grupi Sulfonilurea. Usvaja se listom i korenom, a u biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rast biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), kukolj (Agrostemma githago), pelin (Artemisia vulgaris), prstenak (Anthemis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tarčužak (Capsella bursa pastoris), konica obična (Galinsoga parviflora), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorčika (Sonchus sp.), žavornjak obični (Delphinium consolida), ljutić (Ranunculus arvensis), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), poljsko vrapseme (Lithospermum arvense), gorušica (Sinapis arvensis), renika obična (Lepidium draba), kamilica (Matricaria chamomila), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), smrduša (Bifora radians), mišjakinja (Stellaria media), oranjica obična (Sisymbrium sophia), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), čestoslavica (Veronca persica), boca obična (Xantium strumarium), palamida njivska (Cirsium arvense), štavelj (Rumex spp.)

PREPORUKE I NAPOMENE: 

U stresnim uslovima neposredno nakon primena preparata može se pojaviti prolazna hloroza listova koja nema negativan uticaj na prinos. Treba sprečiti zanošenje kapi na osetljive useve (suncokret koji nije tolerantan na tribenuron-metil, kukuruz, soja, šećerna repa, povrće). Ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima. Primena uz upotrebu 200 do 400 litara vode po hektaru.