EXPRESS 75 PX

Klasa: Selektivni, sistemični herbicid

Aktivna meterija: Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule u obliku estrudirane paste

Pakovanje: 60 g

DELOVANJE:

herbicid na bazi aktivne materije koja pripada grupi Sulfonilurea. Usvaja se listom i korenom, a u biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rast biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVE:

štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch.hybridum), tatula (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), obična boca (Xanthium strumarium)

PREPORUKE I NAPOMENE: 

u stresnim uslovima neposredno nakon primene preparata može se pojaviti prolazna hloroza listova koja nema negativan uticaj na prinos. Treba sprečiti zanošenje kapi na osetljive useve (suncokret koji nije tolerantan na tribenuron-metil, kukuruz, soja, šećerna repa, povrće).

Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

Ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.