FLAZAS

Klasa: Neselektivni sistemični herbicid

Aktivna meterija: Flazasulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 20g, 200g

DELOVANJE:

herbicid na bazi a.m. Flazasulfuron koji pripada grupi Sulfonilurea. Usvaja se lisnom masom. Inhibira sinteze biljnih aminokiselina (inhibitor acetohidroksiacid sintetaze - AHAS).

 

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE I USKOLISNE KOROVE:

- dobro suzbija vrste: pepeljuga (Chenopodium album), mišjakinja (Stellaria media), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), bulka (Papaver rhoeas), ptičja grahorica (Vicia cracca), kostriš (Senecio vulgaris), trave (Lolium rigidum), vlasnjače (Poa trivalis), oštra klasača (Bromus sterilis).

- zadovoljavajuće suzbija vrste: divlja salata (Lactuca serriola), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), kanadska hudoletnica (Erigeron canadensis), poljska ljubičica (Viola arvensis), obična gorčika (Sonchus oleraceus), maslačak (Taraxacum officinale), jednogodišnjalivadarka (Poa annua).

PREPORUKE I NAPOMENE:

preparat se u cilju proširenja delovanja može mešati sa preparatima na bazi glifosata.
Može uticati (fitotoksičnost) na pojavu žutih traka na listovima, ali bez uticaja na prinos.
Primena uz upotrebu od 200 do 400 litara vode po hektaru.