FLOYD

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l

DELOVANJE:

herbicid na bazi aktivne materije Fluazifop-P-butil, pripada grupi Ariloksifenoksipropionata. Translocira se simplastom (uključujući i floem) i akumulira u meristemskim delovima korena i stabla. Inhibira sintezu masnih kiselina i blokira produkciju fosfolipida koji su neophodni u izgradnji ćelijskih membrana, te rast ćelija.

 
SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE

svračice (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyron repens), zubača obična (Cynodon dactylon).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Niža (0,8 l/ha) količina primene preporučuje se za suzbijanje jednogodišnjih korovskih vrsta, a optimalna (1,3 l/ha) za višegodišnje korovske vrste. Prilikom tretiranja sprečiti “zanošenje” kapi na susedne osetljive uskolisne useve kao što su strna žita i kukuruz.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne preporučuje se primena nakon formiranja 4 para listova suncokreta. Ne preporučuje se primena na temperaturama iznad 26°C.