GAMIT 480 EC

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Klomazon 480 g/l

Formulacija: EC - koncentrovana emulzija

Pakovanje: 1 l

DELOVANJE: 

aktivna materija spada u grupu Izoksazolidinoni. Deluje na biosintezu karotenoida. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom, a dalja translokacija je ksilemom do mesta delovanja (plastida).

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE I ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

samonikla pšenica (Triticum spp.), proso korovsko (Echinochloa crus galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense s.), pepeljuga obična (Chenopodium album), mišjakinja (Stellaria media), gorušica (Sinapis arvensis) i beli čistac (Stachys annua), tatula obična (Datura stramonium), boca obična (Xanthium strumarium), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)

PREPORUKE I NAPOMENE: 

U cilju proširenja spektra delovanja u usevu soje može se kombinovati sa drugim herbicidnim preparatima. Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha, svim sredstvima sa zemlje, a tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne kulture. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući najmanje 20m udaljeno od njih.