GEA

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna meterija: S-Metolahlor 500 g/l + Flumioksazin 20 g/kg

Formulacija: SE – suspoemulzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

DELOVANJE: 

kombinacija dve aktivne materije, selektivnog herbicida S-Metolahlor (grupa Hloracetamidi) koji se usvaja korenom i izdancima i deluje na inhibiciju ćelijske deobe i Flumioksazin koji je inhibitor protoporfirinogenoksidaze.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE I USKOLISNE KOROVSKE VRSTE

lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), pepeljuge (Chenopodium spp.), tatula obična (Datura stramonium), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), zeleni muhar (Setaria viridis), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)

PREPORUKE I NAPOMENE:

ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (manje od 1% humusa), kraškim poljima i zemljištima čiji je pH manji od 5,5. U uslovima vlažnog i hladnog vremena nakon primene može doći do prolazne fototoksičnosti. Sprečiti zanošenje na susedne osetljive useve i zasade.

Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.