HEMOMITRON SC

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l, 5l

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Triazinoni. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno. Deluje na proces fotosinteze kao inhibitor transporta elektrona u fotosistemu II. Delovanje ispoljava u hloroplastima, na tilakoidnim membranama.

SPEKTAR DELOVANJA

ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), pepeljuga (Chenopodium spp.), tatula obična (Datura stramonium), dvornici (Polygonum spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), a zadovoljavajuće suzbija ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne sme se primenjivati na temperaturama višim od 25 °C.

Ne sme se primenjivati na slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i jako humoznim zemljištima (> 5% humusa).

U višekratnoj primeni ukupna količina preparata ne sme preći količinu od 8 l/ha. Vrlo često u praksi se primenjuje strategija sa tri tretmana i to: 1,0 + 1,5 + 1,5 l/ha.

Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama, etofumesata, lenacila, triflusulfuron-metila i klopiralida.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2).