HEMONIK

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: OD- uljana suspenzija

Pakovanje: 1l

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Sulfoniluree. Inhibitor acetolaktat-sintetaze (ALS).

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI I ŠIROKOLISNI KOROVI:

- muhar sivi (Setaria glauca), veliki muhar (Echinochloa crus- galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense); štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), jednogodišnji čistac (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media)

VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI:

- pirevina (Agropyron repens), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)

 

PREPORUKE I NAPOMENE

Može dovesti do privremenog usporenja rasta kukuruza i hloroze lišća ako se u vreme primene ovog sredstva jave nepovoljni vremenski uslovi (izrazito hladno i vlažno vreme sa temperaturom nižom od 5°C ili izrazita suša). Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha.

Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove mešati sa preparatima na bazi mezotriona, terbutilazina i dikambe.