IKARUS

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

DELOVANJE:

herbicid iz grupe Imidazolinona na bazi aktivne materije Imazamoks. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), muhar lepljivi (Setaria verticillata), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

ne mešati sa insekticidima iz grupe Karbamata i Organofosfata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva soje, mogu se sejati soja, grašak, pasulj i IMI hibridi suncokreta (tolerantan prema herbicidima iz grupe Imidazolinona). Najbolji rezultati u usevima soje se postižu kombinovanjem sa preparatima Bentamark 480 SL i Symphony i preparatima na bazi klomazona. Za suzbijanje Chenopodium album koristiti gornju količinu primene tj. 1,2 l/ha, kada pepeljuga ima najviše 2 prava lista.

U usevu tzv. IMI hibrida suncokreta, najbolja efikasnost na volovod (Orobanche cumana) se postiže dvokratnim tretmanom i to, I tretman kada suncokret ima razvijenih 2 do 4 prava lista u količini od 0,4 l/ha, a II tretman u fazi razvoja 6 listova suncokreta u količini od 0,8 l/ha jer tada volovod počinje da parazitira suncokret.