KLOMAN

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Klomazon 480 g/l

Formulacija: EC - koncentrovana emulzija

Pakovanje: 1 l

DELOVANJE: 

aktivna materija spada u grupu Izoksazolidinoni. Deluje na biosintezu karotenoida. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom, a dalja translokacija je ksilemom do mesta delovanja (plastida).

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE I NEKE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

pepeljuga obična (Chenopodium album), salata divlja (Lactuca serriola), čistac (Stachys annua), gorušica (Sinapis arvensis), svračica crvena (Digitaria sanguinalis).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Može se mešati sa preparatima na bazi Metribuzina. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha. Voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne kulture. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući najmanje 20m udaljeno od njih. Ne izlivati i bacati u kanalizaciju koncentrat, tečnost od tretiranja i pranja opreme. U post tretmanima, može se koristiti u količini primene od 0,2- 0,3 l/ha kada je soja u fazi od prvog do trećeg troliska, u kombinaciji sa herbicidima Bentamark, Ikarusom i Symphony.

U post tretmanima, može se koristiti u količini primene od 0,2- 0,3 l/ha kada je soja u fazi od prvog do trećeg troliska, u kombinaciji sa herbicidima Bentamark, Ikarusom i Symphony.