LODIN

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Fluroksipir 200 g/l (Fluroksipir-metil 295,5 g/l)

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l

DELOVANJE:

herbicid koji usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća. Deluje kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin, hormonalni herbicid).

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), prilepača (Galium aparine), dimnjača (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), kereće grožđe (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus oleraceus), čičak (Xanthium strumarium).

VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

kokotkinja-vučja jabučica (Aristolochia clematitis), poponac njivski (Convolvulus arvensis), bokvica (Plantago major), štavelj (Rumex crispus), maslačak (Taraxacum officinale), kopriva (Urtica dioica).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

herbicid ispoljava izuzetnu efikasnost na Galium aparine tj. prilepaču. Maksimalna efikasnost se postiže u usevima strnih žita u kombinaciji sa herbicidom Metmark WG (Lodin 0,4 l/ha + Metmark WG 10 g/ha). Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Nije fitotoksičan ako se primeni u preporučenim dozama. Ne sme se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). Ispoljava odlično delovanje na poponac u usevu kukuruza.

Preparati na bazi ove aktivne materije mogu se primenjivati u usevima crnog i belog luka, te luka srebrnjaka i u kupusastom povrću, po nicanju gajene biljke i korovskih vrsta.