METMARK 600 WG

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna meterija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10 g, 50 g

DELOVANJE: 

aktivna materija pripada grupi sulfonilurea herbicida koji deluju kao inhibitori acetolaktat sintetaze (ALS), odnosno sprečavaju sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Brzo se transportuje u meristemska tkiva. Usvaja se listom i korenom i kreće naviše i naniže u biljci.

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir (Amaranthus retroflexus), crvena vidovčica (Anagallis arvensis), tarčužak (Capsella bursa-pastorls), pepeljuga obična (Chenpodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), žavornjak (Consoida regalis), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), mrtva kopriva (Lamium purputeum), kamilica prava (Matricaria chamomila), bulka obična (Papaler rhoeas), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), štavelj običan (Rumex crispus), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (SoIanum nigrum), mišjakinja (SteIIaria media), dimnjača obična (Fumaria officinalis), renika obična (Lepidium draba).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Herbicid Metmark 600 WG ne sme se primenjivati u usevima koji su pod stresom izazvanim sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekta ili patogena, nedostatkom hranljivih materija i drugim faktorima koji utiču na rast useva. Radi proširenja delovanja, može se mešati sa herbicidima na bazi Fluroksipir-meptila (Lodin). Ne sme se koristiti u usevima u kojima je prethodno primenjen neki od herbicida iz grupe Sulfonil uree. Na zemljištima sa pH većim od 7 i ako je od primene herbicida sledio dug sušni period, nakon skidanja useva, a pre setve/ sadnje novih useva, obavezno je duboko oranje (30 cm).