herbicidi

Klasa: Selektivni herbicid
Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l
Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Pakovanje: 0,5 l, 1 l
Klasa: Selektivni herbicid
Aktivna materija: S-metolahlor 312,5 g/l + Terbutilazin 187,5 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni herbicid
Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l
Formulacija: SE - suspoemulzija
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 60 g/l
Formulacija: OD - uljna suspenzija
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D-2-etilheksilestar 300 g/l
Formulacija: SE - suspoemulzija
Pakovanje: 500 ml, 1 l
Klasa: Herbicid
Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg
Formulacija: WG – vodorastvoprljive granule
Pakovanje: 250 g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg + Florasulam 14,2 kg/ha + Klokvintocet - meksil 70,8 mg/kg
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 250 g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg
Formulacija: WG - vodorastvorljive granule
Pakovanje: 10 g, 20 g
Klasa: Selektivni herbicid
Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l
Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l
Formulacija: SL - koncentrovani rastvor
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 30 g, 100g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Rimsulfuron 32,6 g/kg + Dikamba 608 g/kg
Formulacija: WG - vododisperzibilne granule
Pakovanje: 150 g, 300 g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 500 g/kg + Rimsulfuron 250 g/kg
Formulacija: WG - vododisperzibilne granule
Pakovanje: 20 g, 40g, 200g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg
Formulacija: WG - vodorastvorljive granule
Pakovanje: 60 g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 1 kg
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 1 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l
Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 500 ml, 1 l, 10 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 30 g, 60 g, 300 g
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l
Formulacija: SL – koncentrovani rastvor
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50g/l
Formulacija: EC-koncentrat za emulziju
Pakovanje: 1 l
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Metamitron 700 g/l
Formulacija: SC- konzentrovana suzpenzija
Pakovanje: 5 l
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l
Formulacija: SC - koncentrat za suspenziju
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid
Aktivna materija: 2,4-D etilheksilestar 850 g/l
Formulacija: EC-koncentrat za emulziju
Pakovanje: 1 l
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: S-metolahlor
Formulacija: koncentrat za emulziju
Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: S-metolahlor + terbutilazin
Formulacija: koncentrovana suspenzija
Pakovanje: 1 l, 5 l
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila
Formulacija: koncentrat za emulziju
Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Mezotrion
Formulacija: koncentrovana suspenzija
Pakovanje:
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Tribenuron - metil
Formulacija: vododisperzibilne granule
Pakovanje: 10 g, 20 g, 100 g, 250 g
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Bentazon u obliku Na-soli
Formulacija: koncentrovani rastvor
Pakovanje: 1 l, 10 l
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Triklorpir trietilamino so
Formulacija: koncentrovani rastvor
Pakovanje: 100 ml, 1 l, 200 l
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Glifosat-IPA so
Formulacija: koncentrovani rastvor
Pakovanje:
Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil
Formulacija: koncentrat za emulziju
Pakovanje: 1 l, 5 l